Etikettarkiv: #hållaettutrymme

Att hålla ett utrymme för någon annan

I min yogautbildning talade vi om lärarrollen som att ”hålla ett utrymme för någon annan där deras utveckling får ske”. Uttrycket att hålla ett utrymme fastnade verkligen hos mig.

Att hålla ett utrymme handlar för mig om:

  • Det fysiska utrymmet: att jag tillser att det finns någonstans vi kan vara och att det ser ut eller känns på ett visst sätt som jag upplever att skapar en bra förutsättning
  • Det mentala utrymmet: att jag kan förmedla mina erfarenheter, kunskap, upplevelser och känslor genom instruktioner, genom att visa eller genom att bara låt någon annan få vara

Jag håller ett utrymme i min roll som lärare, på yogamattan eller på ridbanan. Jag ser även min roll som ryttare som att jag håller ett utrymme för hästen där hästens utveckling får ske. Som ryttare är min uppgift att veta vart hästen ska och skapa de fysiska och psykiska förutsättningarna för det.

Allt hålla ett utrymme sker även hos oss alla i alla våra relationer;

  • Som förälder där vi skapar och håller det fysiska och psykiska utrymmet för barnen att växa, mogna och bli de som de ska bli.
  • Som vän/kollega/syskon/partner där vi låter de andra få vara och utvecklas och vi kan bidra med vår erfarenhet, våra reflektioner utan att döma eller styra.
  • Som medmänniska där vi håller ett utrymme, en värld, där alla får finnas, nuvarande och kommande generationer, människor och djur.